Twee flinke donaties in één weekTwitter @Telstar_TIDW

Vaatje en provincie dragen bij aan Playing for Success

 

Wat in een goed vat, zit verzuurt niet. Dat gold zowel voor de hoge opbrengst van de veiling van het eerste vaatje haring als voor een flinke subsidie van de provincie Noord-Holland. Het duurde even, maar afgelopen week werden beide bijdragen beschikbaar gesteld.

 

De zogenaamde Amerikaanse veiling van het vaatje haring onder het bedrijfsleven was op 20 juni in restaurant IJmond. Het incasseren van alle toegezegde bedragen naam wat tijd in beslag, maar op 11 december was het dan zover. De trotse restauranteigenaar Ruud Nieborg overhandigde de enorme opbrengst aan twee goede doelen. Zowel het Noodfonds Velsen als Telstar Thuis in de Wijk ontvingen ruim 30.000 euro!

 

 

Onze stichting kreeg twee dagen later bovendien op symbolische wijze de toezegging van gedeputeerde Jan van Run voor een subsidie van 42.500 euro van de provincie Noord-Holland. Dit was voortgekomen uit een motie, die een jaar eerder was aangenomen door Provinciale Staten. Ook de drie andere betaald voetbalclubs in Noord-Holland (Ajax, AZ en Volendam) kregen soortgelijke bedragen voor hun maatschappelijke activiteiten.

 

Zoals eerder gemeld wil Telstar Thuis in de Wijk de twee flinke donaties gebruiken voor Playing for Success IJmond. Dit is een naschools programma voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs die om allerlei redenen niet de prestaties kunnen leveren die op school van ze verwacht worden. In de inspirerende omgeving van het Tata Steel stadion van SC Telstar werken ze samen aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden.

 

Als regio-specifieke aanvulling op het programma wil Playing for Sucess IJmond invulling geven aan de Techniek Experience, die kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs op speelse wijze in aanraking laat komen met technieksector. Dit past goed bij de doelstellingen van de onlangs opgericht Techniek Campus in de IJmond.

 

De gemeente Velsen en SC Telstar dragen ook flink bij aan de realisatie Playing for Success, waaraan inmiddels dertien organisaties (waaronder bijna alle scholen) meedoen. Als het leercentrum is ingericht en het programma eenmaal draait, zal een belangrijk deel van de exploitatie voor rekening van het onderwijs komen.