Flyer voor Playing for Success IJmond gepresenteerdTwitter @Telstar_TIDW

Gemeente Velsen "waardeert" Playing for Success

 

Screenshot flyerDertien organisaties hebben hun krachten gebundeld en gaan Playing for Success in de IJmond mogelijk maken. Zij zetten hun financiële middelen en expertise in om een modern ingericht leercentrum in het Tata Steel stadion te openen. De doelgroep bestaat uit leerlingen van groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs. Zij krijgen in het voetbalstadion opdrachten en hulp bij taal, rekenen en computervaardigheden. Het ondersteuningsprogramma duurt tien weken om de onderprestatie weg te werken; Dit allemaal in de sfeer van voetbal, waarbij de opdrachten met het stadion en de spelers van SC Telstar te maken hebben. Zowel resultaten uit Engeland als Nederland tonen het succes van dit 'leren met een wow-factor' aan. Meer over het programma is te lezen in de nieuw ontworpen flyer.

 

logo Playing for Success IJmondDe gemeente Velsen waardeert Playing for Success met € 10.000, aldus besloot het College van Burgemeester en Wethouders volgens dit bericht. Dankzij deze waarderingssubsidie is Telstar Thuis in de Wijk in staat om meer fondsen en sponsoring te werven. Het plan is om in Velsen in het voorjaar van 2014 te starten met een aantal groepen en dit uit te breiden in het schooljaar 2014-2015.Tijdens de uitvoering wordt gekeken of de doelen verbreed kunnen worden naar het verbeteren van een gezonde leefstijl en het stimuleren van lichaamsbeweging bij de doelgroep. Ook krijgt de promotie van de technisch onderwijs een plaats in het programma in de vorm van de zogenaamde Techniek Experience.