Overlijden Carolien Vrolijk schokt de IJmondTwitter @Telstar_TIDW

 

Het nieuwe jaar is triest begonnen. Op 3 januari 2014 overleed Carolien Vrolijk. Samen met haar zus leidde zij de bekende rederij Cornelis Vrolijk, dat hun vader Cor heeft opgericht. Haar plotselinge dood zorgde voor een schok in de IJmond en ver daarbuiten.

 

Carolien was een goede ondernemer; wars van publiciteit, maar zeer betrokken bij haar personeel en de ontwikkelingen in de visvangst. Zij hield contacten met de wetenschap en realiseerde zich terdege dat innovaties de sector verder op weg helpen. In Afrika ondersteunde zij initiatieven om het welzijn van de lokale bevolking te verbeteren, onder andere op het gebied van onderwijs.

 

Ook in haar eigen woon- en werkgebied toonde zij in woord en daad haar maatschappelijke betrokkenheid. Zij was met haar bedrijf als sponsor ook lid van de Club van Honderd van Telstar Thuis in de Wijk. Carolien overleed na een kortstondig ziekbed. Zij werd slechts veertig jaar.