Ruud Porck naar CvA en Nelie Groen in bestuurTwitter @Telstar_TIDW

Wisselingen van de wacht

 

Vorig jaar is Ruud Porck naar Amsterdam vertrokken om daar als programmadirecteur van de gemeente Amsterdam aan de slag te gaan. Hij was daarvoor in Velsen directeur van drie scholen van de Dunamare groep, namelijk het Tender College, het Technisch College Velsen en het Maritiem College Velsen. Als directeur van deze drie scholen is Nelie Groen hem opgevolgd.

 

Nelie GroenRuud Porck

 

Nu voltrekt iets soortgelijks in de organisatie van stichting Telstar Thuis in de Wijk. Ruud Porck verlaat het bestuur en treedt toe tot het Comité van Aanbeveling. Voor hem in de plaats komt Nelie Groen. Een bijkomend voordeel is dat het bestuur nu een tweede vrouw heeft.