Techniek Experience op de beursvloerTwitter @Telstar_TIDW

 

Onze stichting presenteert zich op de Beursvloer Velsen, die op 22 april in het Tata Steelstadion wordt gehouden. Wij willen daar vooral bedrijven interesseren voor de Techniek Experience.

 

 

Door leerlingen uit de hoogste groepen uit het basisonderwijs te laten voelen, ruiken, horen en zien wat techniek is, wordt deze ervaring onuitwisbaar in hun geheugen opgeslagen. Daarmee hopen we dat een groter deel van deze leerlingen vroeg of laat voor een beroep in de techniek kiest. De Techniek Experience is geïntroduceerd door Stichting Jeugdprojecten Velsen en bij wijze van proef al een paar keer uitgevoerd bij garage Stormvogels en bij Tata Steel.

 

TTidW wil de Experience nu voortzetten en uitbreiden, omdat het prima past bij de doelstellingen van onze stichting en de specifieke arbeidsmarktsituatie in de IJmond. Bovendien bevinden zich onder onze sponsors diverse technische bedrijven. Daarnaast is het een vervolg op het seminar ‘Sluizen Open voor Techniek’, dat wij in februari 2013 samen met Bouwmensen Kennemerland organiseerden.

 

foto Reinder Wiedijk