Betrokken partijen tekenen convenantTwitter @Telstar_TIDW

Playing for Success van start in TATA Steel stadion

 

Met de ondertekening van een convenant is het startschot gegeven voor het Playing for Success leercentrum in het TATA Steel stadion van SC Telstar. Het leercentrum opent komend schooljaar haar deuren voor de eerste groep leerlingen.

convenant


(Foto: Ron Pichel)

Playing for Success is een naschools onderwijsprogramma voor kinderen en jongeren, bij wie het om sociaal-emotionele redenen op school, soms tijdelijk, niet lekker loopt. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen met een naschools programma in een motiverende en uitdagende omgeving.

“Playing for Success is leren met een WOW-factor”, zegt Leo Wijker, voorzitter van de stuurgroep die verantwoordelijk is voor de komst van het leercentrum. “Playing for Success laat kinderen ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren en dat leren zinvol is én leuk kan zijn. De inhaalslag die ze maken, heeft grote effecten op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.”

Projectleider Gertjan Huijbens: “Het programma bestaat uit speelse activiteiten die aan het stadion en het voetbal zijn gerelateerd. Denk aan het maken van een wedstrijdverslag of het berekenen van het aantal zitplaatsen in het stadion. De opdrachten dragen bij aan de taal- en rekenontwikkeling en de computervaardigheden van de deelnemers.”

Pieter de Waard, directeur algemene zaken van SC Telstar: “Als voetbalclub heb je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.. Playing for Success is bij uitstek een project dat bij Telstar past, gezien het educatieve en sociale karakter en de nadruk op participatie.”

Voor Jan Hinloopen, secretaris van Telstar Thuis in de Wijk en werkzaam bij Woningbedrijf Velsen, gaat met het leercentrum een wens in vervulling. “Bij de oprichting van onze stichting, een gezamenlijk initiatief van de club en Woningbedrijf Velsen, hadden Steef Hammerstein van Telstar en ik de droom om Playing for Success naar onze regio te halen. Dat is nu gelukt!”

Playing for Success wordt in de IJmond mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen, Kinderpostzegels Nederland, Telstar, de opbrengst van de veiling van het vaatje haring in restaurant IJmond in 2013 en diverse andere sponsors. Het onderwijs draagt zelf ook voor een belangrijk deel bij in de kosten.

Het convenant is ondertekend door SC Telstar, de gemeente Velsen, basisschoolbesturen BBV, OPOIJ en Fedra, Dunamare Onderwijsgroep, Gymnasium Felisenum, Hogeschool InHolland Pabo Haarlem, Nova College, SportSupport Kennemerland, stichting Telstar Thuis in de Wijk en Playing for Success Nederland.

Playing for Success beschikt over 25 leercentra in het hele land. De meeste zijn gevestigd in het stadion van een betaald voetbalorganisatie. Het is de ambitie van Playing for Success om leercentra te openen bij alle betaald voetbalclubs in Nederland.