Belangrijke financiële opsteker voor 2015

Twitter @Telstar_TIDW

Flinke bijdragen gemeente Velsen en Kinderpostzegels


Vlak voor de feestdagen en het einde van het jaar ontving Telstar Thuis in de Wijk twee zeer plezierige berichten. Zowel de gemeente Velsen als Kinderpostzegels Nederland dragen ook in 2015 bij aan zowel School's cool IJmond als Playing for Success IJmond.

         

Mede dankzij deze substantiële toezeggingen is de financiering voor deze twee belangrijke en op de schooljeugd gerichte programma's zo goed als rond. We zijn de gemeente en het fonds Kinderpostzegels, die ons allebei al meerdere jaren steunen, dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdragen. Zie onze jaarstukken voor een verantwoording van onze inkomsten en uitgaven.