Voorafgaande aan Telstar – FC Volendam

Twitter @Telstar_TIDW

Feestelijke opening leercentrum Playing for Success IJmond


De leerlingen komen er al een paar maanden, maar vrijdag 20 februari wordt het officieel. Dan is voorafgaande aan de wedstrijd van de Witte Leeuwen tegen FC Volendam de feestelijke start van Playing for Success IJmond in het stadion van Telstar.

De officiële aftrap van Playing for Success, een initiatief van Telstar, de stichting Telstar Thuis in de Wijk en het basis- en voortgezet onderwijs in de regio, wordt vlak voor de aftrap van de wedstrijd verricht door gedeputeerde Jan van Run van de provincie Noord-Holland en wethouder Annette Baerveldt van de gemeente Velsen. Zowel de provincie als de gemeente hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de realisatie van het educatieve programma en het leercentrum, dat daarvoor is ingericht in het gebouw aan de noordkant van de Oosttribune. Tijdens de wedstrijden is dit een uitgiftepunt voor de horeca. Daarnaast zijn er bijdragen van Kinderpostzegels Nederland, Tata Steel en een aantal andere fondsen en sponsors. Zo is een belangrijk deel van de opbrengst van de veiling van het vaatje haring in 2013 gebruikt voor het opstarten van Playing for Success. En uiteraard dragen het onderwijs, de club Telstar en de maatschappelijke stichting zelf in belangrijke mate bij aan Playing for Success IJmond.


Leren met een wow-factor
Het naschoolse programma is begin november gestart met de eerste groep kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Tien weken lang komen deze kinderen een keer in de week na schooltijd naar het leercentrum in de WOW-omgeving van het Telstarstadion. Het speelse programma, waaraan ook spelers en speelsters van Telstar hun medewerking verlenen, leidt tot meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor tot betere prestaties. Inmiddels draaien er meerdere groepen uit het basisonderwijs en binnenkort start de eerste groep uit het voortgezet onderwijs.

Noord-Hollandse derby
Voor de opening is niet toevallig voor de wedstrijd tegen FC Volendam gekozen. Naast Telstar heeft ook deze betaald voetbalorganisatie een subsidie gekregen voor maatschappelijke projecten, net zoals Ajax en AZ. De laatstgenoemde club is in haar stadion in Alkmaar ook begonnen met Playing for Success. Voorafgaande aan de aftrap is er een bijeenkomst voor sponsors, partners en andere genodigden. Dan is er de opening van het leercentrum, een demonstratie van de leerlingen en een talkshow over de kracht van de WOW-factor. En op de rug van de shirts van de Telstarspelers prijkt vanavond de naam van het programma.

In heel Nederland
Playing for Success beschikt telt inmiddels 25 leercentra in het hele land. De meeste zijn gevestigd in het stadion van een betaald voetbalorganisatie. Het is de ambitie van Playing for Success Nederland om leercentra te openen bij alle betaald voetbalclubs in Nederland. Bij Telstar zal Playing for Success, dat zich in eerste instantie richt op de regio IJmond, in ieder geval drie schooljaren worden uitgevoerd. Als dit voldoende resultaten oplevert, wordt het programma indien mogelijk duurzaam voortgezet.

(Ron Pichel)