Vrijwilligerswerk dat veel voldoening geeft

Twitter @Telstar_TIDW

Thuismentor School's cool, iets voor u?


Het preventieprogramma School's cool zoekt vrijwilligers die mentorbegeleiding willen geven aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.
De thuismentoren van School's cool bezoeken hun leerling wekelijks thuis gedurende maximaal anderhalf jaar (niet tijdens schoolvakanties). Zij bieden individuele begeleiding waarmee de leerling een basis legt voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Dit motiveert en beschermt tegen onnodig afglijden en voortijdig schoolverlaten.

Telstar Thuis in de Wijk
School's cool IJmond (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) is een programma van de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk. School's cool koppelt thuismentoren aan brugklasleerlingen die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op schooluitval. Met een tot anderhalf uur begeleiding per week maken deze vrijwilligers een wereld van verschil. Vooraf is er een korte training en tijdens het mentorschap professionele begeleiding, ook in de vorm van bijeenkomsten met collega-mentoren. School's cool IJmond is aangesloten bij School's cool Nederland.

Ben ik geschikt?
Affiniteit met jeugd en onderwijs en betrokkenheid zijn belangrijker dan opleiding en ervaring. De jongste mentor tot nu toe begon op 19-jarige leeftijd, de oudste op zijn 80ste. Geïnteresseerd?
Zie de website stuur een mail naar info@schoolscoolijmond.nl of bel 023 539 2664.

De leerlingen en de School’s cool-organisatie zien uit naar uw aanmelding!