School’s cool en Playing for Success als speerpuntprojecten

Twitter @Telstar_TIDW

Tata Steel blijft belangrijke maatschappelijke partner van Telstar

Tata Steel zal ook in het nieuwe seizoen voetbalclub Telstar steunen. Op woensdag 10 juni ondertekenden Sytske Seyffert, directeur Corporate Communications & Public Affairs van Tata Steel en algemeen directeur Pieter de Waard van Telstar in de directiekamer van het staalbedrijf de overeenkomst over de voortzetting van de samenwerking.

Net als in het afgelopen seizoen richt de samenwerking zich op activiteiten voor jongeren in de IJmond, waarbij Telstar Thuis in de Wijk een belangrijke rol speelt. Dan gaat het met name over de programma’s Playing for Success en School’s cool. Daarnaast zal de club onder andere diverse clinics voor de jeugd organiseren.
(foto's Ron Pichel)