Meer mentoraten en meer onderzoek

Twitter @Telstar_TIDW

Jaarverslag School’s cool 2014 online

Het jaarverslag van het School’s cool IJmond is onlangs vastgesteld. Daarin worden de resultaten van het mentorprogramma uitvoerig beschreven. Zo is het aantal koppels mentor-leerling de laatste jaren gestaag gestegen tot niet minder dan 52 In 2014. Deze koppels waren verdeeld over twee cohorten, de groep met een start in 2013 en de groep met een start in 2014.

Naast meer mentorkoppels is er ook steeds meer onderzoek naar de resultaten en het draagvlak van School’s cool. Zo zijn er enquêtes onder de leerlingen en hun ouders gehouden en is het zogenaamde Maatschappelijke Kosten & Baten Analyse ontwikkeld. In beide gevallen zijn de resultaten voor School’s cool IJmond positief. Ook heeft het onderzoeksbureau Noorda & Co onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak van het mentorprogramma. U leest er meer over in het jaarverslag.