Waarde Telstar slechts deels in geld uit te drukken

Twitter @Telstar_TIDW

Workshop over de kracht van voetbal

Op 12 november was er bij Telstar een workshop over de kracht van voetbal, georganiseerd door KNVB Expertise. Een selectie bestaande uit de directie en raad van Commissarissen van Telstar en bestuursleden van de stichting Telstar Thuis in de Wijk werd bijgepraat over de resultaten van een onderzoek, waaraan onze club ook had meegedaan. Doel van het onderzoek was om de bijdrage van het voetbal aan de samenleving te onderzoeken. Conclusie: voetbal levert een wezenlijke bijdrage aan onze samenleving op het gebied van gezondheid, verbinding, vorming en economie.

In geld uitgedrukt draagt het betaald voetbal in Nederland jaarlijks zo’n 2 miljard euro bij aan het Bruto Binnenlands Product . De club Telstar en al zijn activiteiten zijn goed voor bijna 11 miljoen euro. Daar bovenop zijn er natuurlijk ook opbrengsten die veel lastiger in geld zijn uit te drukken, met name als het om het maatschappelijke belang gaat. Uit de workshop kwam vervolgens naar voren, dat de club en onze stichting zich meer dan nu kunnen focussen op bepaalde doelgroepen en thema’s in de regio. De inzichten die zijn opgedaan met deze interessante workshop zullen ongetwijfeld worden gebruikt voor de beleidsplannen van 2016 en verder.