Ook in 2016 weer diverse financiële bijdragen

Twitter @Telstar_TIDW

Steun van Gemeente, Kinderpostzegels, Samenwerkingsverband en Rabobank


Verheugend nieuws vlak voor de jaarwisseling. De gemeente Velsen, Kinderpostzegels Nederland, het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland en Rabobank IJmond dragen ook in 2016 financieel bij aan de diverse programma’s van Telstar Thuis in de Wijk.De Gemeente Velsen vindt de activiteiten van de maatschappelijke stichting, opgericht door Telstar en het Woningbedrijf Velsen, dermate belangrijk voor haar jeugd-, onderwijs- en sportbeleid dat zij al een aantal jaren subsidies verstrekt aan zowel School’s cool, Playing for Success als de Telstar Streetleague. Zonder deze subsidies zouden deze projecten niet of amper kunnen worden uitgevoerd.


Kinderpostzegels Nederland, dat opkomt voor het welzijn en de toekomst van kinderen in het binnen- en buitenland, steunt School’s cool en Playing for Success ook al meerdere jaren. Het fonds vindt dat deze twee programma’s goed passen bij haar doelstellingen en doelgroepen.

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland, dat voor alle middelbare scholen in haar werkgebied het Passend Onderwijs organiseert, geeft voor het tweede jaar een donatie aan Playing for Success. Naar eigen zeggen omdat het programma ‘leerlingen die dat nodig hebben op zo’n positieve en creatieve manier een zetje in de rug geeft.’

Het DichtbijFonds van Rabobank IJmond draagt School’s cool een warm hart toe en heeft daarom voor zowel 2016 als 2017 een donatie toegezegd aan dit programma, dat vrijwilligers als thuismentor koppelt aan brugklassers die door omstandigheden hun steun goed kunnen gebruiken.

Telstar Thuis in de Wijk is zeer blij met de bovenstaande subsidies en donaties. Samen met de sponsoring van meer dan vijftig bedrijven en instellingen, verenigd in de Club van Honderd, zijn zij van levensbelang voor het voortbestaan van de stichting en haar activiteiten.