Club doet al sinds jaar en dag aan maatschappelijk ondernemen

Twitter @Telstar_TIDW

Vijf jaar Telstar Thuis in de Wijk

Telstar Thuis in de Wijk viert zijn eerste lustrum. In het najaar van 2011 richtten onze voetbalclub en het Woningbedrijf Velsen deze stichting op om op meer structurele wijze maatschappelijke activiteiten te kunnen organiseren en faciliteren. Vijf jaar later draaien er onder de paraplu van Telstar Thuis in de Wijk vijf structurele programma’s: de Street League, Playing for Success, School’s cool, de Techniek Experience en Supporters voor Supporters.

Daarnaast doet Telstar nog veel meer op sociaal-maatschappelijk gebied en dat al sinds jaar en dag, omdat de club en haar sponsors en partners het zeer belangrijk vinden dat de Witte Leeuwen en Leeuwinnen betrokken zijn bij de samenleving in hun omgeving. Naast clinics en schoolbezoeken, biedt Telstar met haar stadion een plek voor educatie, participatie & emancipatie. En in dit stadion staan twee nieuwe activiteiten op stapel: Walking Football, wandelvoetbal voor senioren, en Telstar@Work! voor mensen die op weg naar werk een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.


De uitvoering van de maatschappelijke activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met organisaties als Stichting Welzijn Velsen, SportSupport, MEE Wering, IJmond Werkt, CareworX en het regionale basis- en voortgezet onderwijs. Steun is er van de gemeente Velsen, community partner Tata Steel, Rabobank IJmond, fonds Kinderpostzegels, Van Mossel Peugeot en vele andere sponsors verenigd in de Club van Honderd van Telstar Thuis in de Wijk.

Telstar Street League
De Telstar Street League is een voetbaltoernooi voor jongens én meisjes van 12 tot en met 16 jaar, met voorrondes in de wijken en een finale in het Rabobank IJmond stadion. Naast het voetballen zijn er ook punten te verdienen met het leveren van een wijkbijdrage, met als uitgangspunt het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Dit kan variëren van het organiseren van een buurtevenement tot het onkruidvrij maken van een plantsoen. De finale en prijsuitreiking van de editie 2016 zijn vandaag voorafgaande aan Telstar – Jong PSV.


School’s cool IJmond
De stap van de basisschool naar de brugklas is groot. Voor de leerlingen die worden aangemeld bij School’s cool is deze stap vaak nog groter. De vrijwillige thuismentoren van School's cool IJmond helpen hun pupillen om deze stap en daarmee het risico op schooluitval te verkleinen. School’s cool is begonnen in Velsen en sinds twee jaar ook actief in Beverwijk en Heemskerk.


Playing for Success IJmond
Samen met het basis- en voorgezet onderwijs organiseert Telstar Thuis in de Wijk Playing for Success IJmond oftewel ‘leren met een WOW-factor’. Hiervoor is in het stadion aan de noordkant van de Oosttribune een leercentrum ingericht waar leerlingen vanaf 9 jaar op speelse wijze en met sportieve activiteiten werken aan hun zelfvertrouwen, motivatie, concentratie het samenwerken. Ook worden hun vaardigheden op gebied van taal, rekenen en ICT bijgespijkerd. Mede dankzij eenmalige bijdragen van de provincie Noord-Holland en de veiling van het eerste vaatje haring in 2013, kon Playing for Success in oktober 2014 van start gaan.


Techniek Experience
In de IJmond is grote behoefte aan technisch personeel. Met de Techniek Experience willen Telstar en haar sponsors, waaronder zich veel technische bedrijven bevinden, jongeren enthousiast maken voor een opleiding en beroep in de techniek. Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 kunnen op bezoek bij bedrijven laten ruiken, proeven en voelen wat techniek is. En in september 2014 landde astronaut André Kuipers met een helikopter in het stadion om voor bijna 1.400 leerlingen te vertellen over techniek, innovatie en duurzaamheid.


Supporters voor Supporters
Afgelopen seizoen is MEE Wering onder de paraplu van Telstar Thuis in de Wijk met Supporters voor Supporters gestart. In dit programma kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen bij een relatie van de club. Daarnaast komen zij om de week bij elkaar in het stadion, waar ze voorlichting en training krijgen van een maatschappelijke sportcoach.

Maatschappelijke vrijdag
Vandaag wordt het eerste lustrum van Telstar Thuis in de Wijk gevierd met een maatschappelijke dag. Dan is er een mini-symposium voor genodigden, de presentatie van het nieuwe project Telstar@Work!, een open dag bij Playing for Success en voorafgaande aan de wedstrijd Telstar – Jong PSV de genoemde finale en prijsuitreiking van de Telstar Street League 2016!