Partners & Sponsors

De maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk (TTidW) heeft inmiddels ruim veertig sponsors, verenigd in de Club van Honderd. Er kunnen er dus nog minstens vijftig bedrijven bij en desgewenst maken we er de Club van 200 of 500 van.

Wellicht heeft u interesse om vaker betrokken te zijn bij de programma’s en evenementen die de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk (TTidW) organiseert. Dan is de Club van Honderd misschien wat voor u. Met uw lidmaatschap van de Club van Honderd kunt invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De belastingdienst erkent de stichting als goed doel en heeft ons de ANBI-status gegeven. Daarmee is uw gift aftrekbaar van het brutoresultaat. Bedrijven en instellingen steunen ons financieel en/of met materialen en diensten. Naast naamsvermelding krijgt u daar uitnodigingen voor wedstrijden en (netwerk)bijeenkomsten voor terug. Grotere sponsors zijn TATA Steel en Rabobank IJmond en Van Mossel Peugeot Heemstede. Naast naamsvermelding, krijgt u daarvoor uitnodigingen voor wedstrijden en (netwerk)bijeenkomsten terug.

Bij de diverse programma's is er samenwerking met en ondersteuning van Stichting Welzijn Velsen, Buurtsport Velsen, SportSupport, de Techniek Campus en het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in de regio.

Daarnaast ontvangen wij subsidies en donaties van onder andere provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk Kinderpostzegels Nederland en J.C. Ruigrokfonds

Heeft u interesse in het lidmaatschap van de Club van Honderd? Neem dan contact op met programmamanager Gertjan Huijbens of een van onze bestuursleden via info@telstarthuisindewijk.nl.

Stichting Welzijn Velsen
Rabobank Velsen e.o.
J.C. Ruigrok
Gemeente Velsen
Gemeente Beverwijk
Tata Steel