Partners & sponsorsTwitter @Telstar_TIDW

De maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk (TTidW) heeft inmiddels ruim vijftig sponsors, verenigd in de Club van Honderd. Er kunnen er dus nog minstens vijftig bedrijven bij en desgewenst maken we er de Club van 200 of 500 van.

Met uw lidmaatschap van de Club van Honderd geeft u invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De belastingdienst erkent TTidW als goed doel en heeft ons de ANBI-status gegeven. Daarmee is uw gift aftrekbaar van uw brutoresultaat. De meeste bedrijven en instellingen steunen ons met 500 euro per jaar en/of met materialen en diensten. Grotere sponsors zijn TATA Steel en Rabobank IJmond en Van Mossel Peugeot Heemstede. Naast naamsvermelding, krijgt u daarvoor uitnodigingen voor wedstrijden en (netwerk)bijeenkomsten terug.

Bij de diverse programma's is er samenwerking met en ondersteuning van Stichting Welzijn Velsen, Buurtsport Velsen, SportSupport, de Techniek Campus en het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in de regio.

Daarnaast ontvangen wij subsidies en donaties van onder andere provincie Noord-Holland, gemeente Velsen en Kinderpostzegels Nederland.
Gemeente Velsen    Tata Steel

Stichting Welzijn Velsen   Tata Steel   Rabobank Velsen e.o.

   Provincie Noord-Holland