Programma's

De meest maatschappelijke profclub van Nederland!

Telstar en haar sponsors & partners vinden het zeer belangrijk dat de Witte Leeuwen betrokken zijn bij de samenleving in hun omgeving. Sterker nog, Telstar wil de meest maatschappelijke betaald voetbalorganisatie van Nederland zijn!

Onze club biedt al jaren plek aan de meest uiteenlopende projecten en initiatieven op dit gebied, vooral voor mensen die om uiteenlopende redenen een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.  Om hier meer structuur aan te geven, is eind 2011 samen met Woningbedrijf Velsen onze stichting Telstar Thuis in de Wijk opgericht.

Onder deze paraplu en die van het stadion van Telstar is inmiddels al het nodige opgestart en georganiseerd. Hieronder geven we een korte beschrijving van onze maatschappelijke projecten.


Telstar Street League

Pic 01

De Telstar Street League is een straatvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes van 12 tot en met 16 jaar. Het toernooi bestaat uit een aantal voorronden op pleintjes en veldjes in de diverse wijken van Velsen en Haarlem-Noord. Naast het voetballen zijn er ook punten te verdienen met het leveren van een wijkbijdrage, met als uitgangspunt het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Dit kan variëren van het organiseren van een buurtevenement tot het onkruidvrij maken van een plantsoen. Teams kunnen zelf een wijkbijdrage verzinnen om de leefbaarheid te verbeteren of meedoen met een door de Street League georganiseerde wijkbijdrage. Een team haalt alleen de finale als de wijkbijdrage in het teken van leefbaarheid ook daadwerkelijk is uitgevoerd. De finales zijn in het najaar in het Telstarstadion, voorafgaand aan een wedstrijd van Telstar.

Neem voor meer informatie contact op met info@telstarthuisindewijk.nl

Bezoek de website

School’s cool IJmond

Pic 01

Het preventieprogramma School’s cool biedt mentorbegeleiding aan leerlingen die door omstandigheden een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De leerlingen die door de scholen bij School’s cool worden aangemeld, zijn kwetsbare, maar kansrijke kinderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een moeilijke thuissituatie of een taalachterstand. De vrijwilligers gaan in de regel eens per week op huisbezoek gedurende een periode van anderhalf jaar. Zij zien erop toe dat de leerling lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn huiswerk besteedt. Zij geven hem of haar en de ouder(s)/verzorger(s) tips en adviezen en ze oefenen met zelfstandig leren.

Het is belangrijk dat een mentor affiniteit heeft met de schoolgaande jeugd, maar onderwijservaring of zelf kinderen hebben is niet nodig. Voorafgaand aan het mentorschap krijgen de vrijwilligers twee trainingen en wordt de vrijwilliger gekoppeld aan een leerling. Gedurende het mentoraat wordt ondersteuning geboden door de coördinator. Ook zijn er regelmatig mentorbijeenkomsten waarbij aan de hand van intervisie ervaringen worden uitgewisseld.

School’s cool IJmond is begonnen in Velsen en inmiddels ook actief in Beverwijk en Heemskerk. Er is voortdurend behoefte aan enthousiaste thuismentoren. School’s cool is ook op zoek naar bedrijven en ondernemers, die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk te verrichtten. Bijvoorbeeld door de mentoren de gelegenheid te bieden om de begeleiding van de leerlingen (deels) in hun werktijd te doen. Dit kan voor bedrijven een mooie vorm van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen zijn.

Neem voor meer informatie of om u aan te melden als vrijwilliger contact op met onze coördinator via info@schoolscoolijmond.nl of mail naar info@telstarthuisindewijk.nl

Bezoek de website

Playing for Success

Pic 01

In navolging van veel andere betaald voetbalclubs heeft TTidW samen met het onderwijs, de gemeente en andere betrokken partijen in het stadion een leercentrum ingericht voor het programma Playing for Succes. Playing for Success (PFS), dat valt onder de paraplu van Telstar Thuis in de wijk, is bestemd voor kinderen die om sociaal-emotionele redenen niet de prestaties leveren op school die van ze verwacht worden. Het volgen van dit programma zorgt voor meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor voor betere prestaties.

In de regio IJmond richt Playing for Success zich op kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Zij leren met een WOW-factor in het uitdagende en inspirerende Rabobank IJmond Stadion van de Witte Leeuwen.

Zie ook de flyer (PDF)

Neem voor meer informatie contact op met info@telstarthuisindewijk.nl

Bezoek de Facebookpagina

Techniek Experience

Pic 01

In de IJmond is grote behoefte aan technisch personeel. Met de Techniek Experience (TE) willen Telstar en haar sponsors leerlingen enthousiast maken voor een opleiding en beroep in de techniek. De TE wil basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 bij technische bedrijven op een onvergetelijke manier laten ruiken, proeven en voelen wat techniek is. Er zijn al Experiences geweest bij garage Stormvogels en Tata Steel en er staan er meer op stapel. Is het ook iets voor uw bedrijf?

Op 18 september 2014 was er een grootschalige en spectaculaire Techniek Experience bij Telstar. Astronaut André Kuipers maakte voor bijna 1400 leerlingen, afkomstig uit de groepen 8 van de IJmondse basisscholen, met een helikopter zijn entree in ons stadion. Samen met andere gasten, waaronder prinses Laurentien, verzorgde hij een programma dat in het teken stond van techniek en innovatie.

Neem voor meer informatie contact op via info@telstarthuisindewijk.nl

Bekijk de flyer

Supporters voor Supporters

Pic 01

In januari 2015 is het programma Supporters voor Supporters bij Telstar van start gegaan. Dit programma, dat bij AZ Alkmaar al een groot succes is, wordt uitgevoerd door MEE Noordwest-Holland in samenwerking met de club en Telstar Thuis in de Wijk.

Met Supporters voor Supporters doen jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt twee dagen in de week werkervaring op bij een bedrijf uit het netwerk van Telstar en komen zij één keer in de twee weken bijeen in het Telstarstadion voor een training. Doelstelling van het project is om jongeren via werkervaring door te laten stromen naar een opleiding of betaalde baan.

Dankzij al deze projecten en onze aanpak, zijn de club en onze stichting eind 2014 genomineerd voor de Meer dan Voetbal Award, een landelijke onderscheiding voor de meest maatschappelijke betaald voetbalorganisatie van Nederland. De andere twee genomineerde clubs waren Excelsior en Feyenoord. Uiteindelijk werd Telstar eervol tweede en ging Excelsior er met de titel vandoor.

Neem voor meer informatie contact op met coördinator Marije Postuma via MPostuma@meenwh.nl of mail naar info@telstarthuisindewijk.nl

Bezoek de website

Walking Football

Pic 01

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst het totaalconcept Oldstars / Walking Football waarbij door 55-plussers in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Regelmatig hebben senioren te kampen met blessures of zijn ze niet fit, waardoor ze te weinig bewegen. Het doel van Walking Football, een van oorsprong Engels initiatief, is het vergroten van sportparticipatie onder senioren. 

Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje alleen wordt gelopen. Er mag dus niet worden gerend, maar snelwandelen mag wel. De aandacht ligt daardoor op het tactische aspect van voetbal. Naast de regel dat er niet gerend mag worden, mogen er geen slidings gemaakt worden en mag de bal niet boven heuphoogte komen.

Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten, het spelplezier staat voorop. Bovendien kun je bewijzen dat je je voetbalkwaliteiten nog niet bent verleerd. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om de sociale contacten uit te breiden met mensen met dezelfde passie: voetbal!

Telstar heeft in samenwerking met buurman CareworX (Sport Medisch Centrum) en het Nationaal Ouderenfonds Oldstars / Walking Football een plekje in de regio IJmond gegeven. Walking Football vindt plaats in het Rabobank IJmond stadion.

Neem voor meer informatie contact op met info@telstarthuisindewijk.nl.

Bezoek de website

Voetbalclinics

Pic 01

Regelmatig krijgen kinderen tussen de zes en twaalf jaar de kans om te voetballen met hun Telstar helden. De voetbalclinics vinden plaats op het veld van het Rabobank IJmond stadion met een middagvullend programma. 

Kinderen beleven een bijzonder mooie en beweeglijke middag. We starten met een gezamenlijke warming up en daarna gaan alle kinderen aan de slag met hun eigen groepje onder begeleiding van een speler. Verschillende voetbaltechnische oefeningen worden gedaan en ook een partijspel zal niet ontbreken. Daarnaast zal er een kort persmoment plaatsvinden waarbij de kinderen alles aan de spelers kunnen vragen, op de foto kunnen gaan en uiteraard handtekeningen kunnen verzamelen. We sluiten de middag af met een quiz waarbij mooie prijzen gewonnen kunnen worden, maar niemand verlaat de dag met lege handen!

Regelmatig organiseren wij clinics voor speciale doelgroepen. Zo wordt jaarlijks de middag van het Vergeten Kind georganiseerd. De doelgroep van deze voetbalclinic zijn kinderen die opgroeien in een onstabiele en onveilige thuissituatie. Dankzij deze voetbalclinic, die een onderdeel is van de Week van het Vergeten kind, kunnen kinderen zich weer even helemaal kind voelen en hun problemen vergeten.  

Neem voor meer informatie contact op met info@telstarthuisindewijk.nl

 

Leven als een Prof

Pic 01

Gezonde voeding, verantwoord met je geld omgaan en bewegen. Het zijn onderwerpen die bij de jeugd nog niet perse spelen. Met Leven als een Prof brengen wij samen met twee selectiespelers deze onderwerpen op een spelende manier onder de aandacht. 

Leven als een Prof is een project bedoeld voor kinderen uit groep zeven en acht. Binnen dit project maken wij gebruik van drie programma’s. Deelnemende scholen kunnen dan zelf kiezen welk programma het best aansluit bij hun lesprogramma. Wij maken gebruik van de speurtocht, Ik hou van Telstar en de jongens tegen de meisjes. Alle programma’s behandelen dezelfde inhoud alleen met een wisselend tijdsbestek. De speurtocht vindt plaats in het Rabobank IJmond Stadion, bij de twee anderen programma’s komen wij naar de scholen toe met twee spelers. 

Neem voor meer informatie contact op met coördinator Beatrijs Hammerstein via beatrijs@sctelstar.nl of mail naar info@telstarthuisindewijk.nl

Telstar@Work

Pic 01

Telstar@Work is een samenwerkingsproject tussen IJmondWerkt! en S.C.Telstar. Zij hebben de handen ineen geslagen om de kansen op werk voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten door het bieden van verschillende opleidingsplaatsen binnen de deuren van S.C.Telstar. Het project moet uiteindelijk een positieve invloed hebben op de weg die werkzoekenden bewandelen naar een betaalde baan. Centraal binnen het project staat de ontwikkeling van talenten, werkervaring en opleidingen. Deelnemers leren hier de juiste competenties die ze nodig hebben voor een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Neem voor meer informatie contact op met coördinator Bart ten Napel via info@telstarthuisindewijk.nl  • +31 (0) 255 546 920
  • info@telstarthuisindewijk.nl