Projecten Twitter @Telstar_TIDW

De meest maatschappelijke profclub van Nederland!
Telstar en haar sponsors & partners vinden het zeer belangrijk dat de Witte Leeuwen en Leeuwinnen betrokken zijn bij de samenleving in hun omgeving. Sterker nog, Telstar wil de meest maatschappelijke betaald voetbalorganisatie van Nederland zijn!

Onze club biedt al jaren plek aan de meest uiteenlopende projecten en initiatieven op dit gebied, vooral voor mensen die om uiteenlopende redenen een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.  Om hier meer structuur aan te geven, is eind 2011 samen met Woningbedrijf Velsen onze stichting Telstar Thuis in de Wijk opgericht.

Onder deze paraplu en die van het stadion van Telstar is inmiddels al het nodige opgestart en georganiseerd. Hieronder geven we een korte beschrijving van onze top vijf van maatschappelijke projecten. Dit in willekeurige volgorde, want het zijn alle vijf winnaars.

Telstar Street League
De Telstar Street League is een voetbaltoernooi voor jongens én meisjes van 12 tot en met 16 jaar, met voorrondes in de wijken en een finale in het stadion. Naast het voetballen zijn er ook punten te verdienen met het leveren van een wijkbijdrage, met als uitgangspunt het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Dit kan variëren van het organiseren van een buurtevenement tot het onkruidvrij maken van een plantsoen.


School’s cool IJmond
De stap van de basisschool naar de brugklas is groot. Voor de leerlingen die worden aangemeld bij School’s cool IJmond is deze stap vaak nog groter. De vrijwillige thuismentoren van School's cool helpen hun pupillen om deze stap en daarmee het risico op schooluitval te verkleinen.
De vrijwilligers gaan in de regel eens per week op huisbezoek. Zij zien erop toe dat de leerling lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn huiswerk besteedt. Zij geven hem of haar en de ouders tips en adviezen en ze oefenen met zelfstandig leren.

School’s cool is begonnen in Velsen en inmiddels ook actief in Beverwijk en Heemskerk. Er is voortdurend behoefte aan enthousiaste thuismentoren. Iets voor u of voor de medewerkers van uw bedrijf?


Playing for Success IJmond
In navolging van veel andere betaald voetbalclubs heeft TTidW samen met het onderwijs, de gemeente en andere betrokken partijen in het stadion een leercentrum ingericht voor het programma Playing for Succes. Daar kunnen leerlingen vanaf 9 jaar op speelse wijze en in de inspirerende omgeving van het stadion hun prestaties in taal, rekenen en ICT verbeteren. Deze kinderen, die door de scholen worden geselecteerd, kunnen om diverse redenen een dergelijk steuntje in de rug goed gebruiken.

Mede dankzij bijdragen van de provincie Noord-Holland en de veiling van het eerste vaatje haring kon Playing for Success IJmond in oktober 2014 voor tenminste drie jaar van start gaan. Het leercentrum is gevestigd in het gebouw ten noorden van de Oosttribune, waar zich tijdens de wedstrijden een horeca-uitgiftepunt bevindt. Zie ook de flyer (PDF).Techniek Experience

In de IJmond is grote behoefte aan technisch personeel. Met de Techniek Experience (TE) willen Telstar en haar sponsors leerlingen enthousiast maken voor een opleiding en beroep in de techniek. De TE wil basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 bij technische bedrijven op een onvergetelijke manier laten ruiken, proeven en voelen wat techniek is. Er zijn al Experiences geweest bij garage Stormvogels en Tata Steel en er staan er meer op stapel. Is het ook iets voor uw bedrijf?

Op 18 september 2014 was er een grootschalige en spectaculaire Techniek Experience bij Telstar. Astronaut André Kuipers maakte voor bijna 1400 leerlingen, afkomstig uit de groepen 8 van de IJmondse basisscholen, met een helikopter zijn entree in ons stadion. Samen met andere gasten, waaronder prinses Laurentien, verzorgde hij een programma dat in het teken stond van techniek en innovatie.


Supporters voor Supporters

In januari 2015 is het programma Supporters voor Supporters bij Telstar van start gegaan. Dit programma, dat bij AZ Alkmaar al een groot succes is, wordt uitgevoerd door MEE Noordwest-Holland in samenwerking met de club en Telstar Thuis in de Wijk.

Met Supporters voor Supporters doen jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt twee dagen in de week werkervaring op bij een bedrijf uit het netwerk van Telstar en komen zij één keer in de twee weken bijeen in het Telstarstadion voor een training. Doelstelling van het project is om jongeren via werkervaring door te laten stromen naar een opleiding of betaalde baan.


Dankzij al deze projecten en onze aanpak, zijn de club en onze stichting eind 2014 genomineerd voor de Meer dan Voetbal Award, een landelijke onderscheiding voor de meest maatschappelijke betaald voetbalorganisatie van Nederland. De andere twee genomineerde clubs waren Excelsior en Feyenoord. Uiteindelijk werd Telstar eervol tweede en ging Excelsior er met de titel vandoor.