Telstar Thuis in de WijkTwitter @Telstar_TIDW

De stichting Telstar Thuis in de Wijk vormt een paraplu voor uiteenlopende projecten en initiatieven, gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de lokale samenleving, onderling respect, educatie en een gezonde, sportieve en verantwoorde levensstijl. Sport en jongeren zijn bij deze maatschappelijk betrokken projecten een belangrijk aandachtsgebied én een belangrijke rode draad.

 

Thuis op drie terreinen

De drie aandachtsgebieden van Telstar Thuis in de Wijk:
1. Sport, Gezondheid & Levensstijl (sport en spel, voorlichting, financial fairplay)
2. Jongeren, Scholing & Werkervaring (educatie, voorkomen achterstanden, vorming)
3. Samenleving, Leefbaarheid & Wijken (resocialisatie, participatie, zorg & welzijn)

 

Meer dan voetbal

Telstar is meer dan voetbalTelstar Thuis in de Wijk is opgezet naar voorbeeld van initiatieven in andere gemeenten met een Betaald Voetbal Organisatie. Zo zijn er bijvoorbeeld door
FC Twente in Enschede, Go Ahead Eagels in Deventer en NAC in Breda en NEC in Nijmegen brede stichtingen gevormd, waarin naast de voetbalclub en een of meerdere woningcorporaties ook de gemeente(s), het onderwijs, het welzijnswerk, het jongerenwerk, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd.

 

Daarnaast past Telstar Thuis in de Wijk bij de landelijke doelstellingen van het initiatief ‘Meer dan Voetbal’, van de Eredivisie, de Eerste Divisie en de KNVB. Meer dan Voetbal is vooral een platform voor het delen van ervaringen en kennis, waarop alle maatschappelijke voetbalactiviteiten uit het land verzameld zijn.

 

Samenwerken

Telstar Thuis in de Wijk wil vooral samenwerken. De stichting en de club willen niet zelf het wiel uitvinden, maar zoveel mogelijk samenballen met alle bedrijven, instellingen, verenigingen, overheden en projecten die al met maatschappelijke programma's en projecten bezig zijn. Of die hier juist mee aan de slag willen gaan.

 

Telstar Thuis in de Wijk kan daarbij als initiatiefnemer of projectorganisator optreden, maar het is ook mogelijk dat een bestaand of nieuw project van een andere organisatie de paraplu van de stichting gebruikt. Alle samenwerkingsvormen zijn daarbij mogelijk.

 

Als uw organisatie geïnteresseerd is in samenwerking met Telstar Thuis in de Wijk, neem dan contact met ons op.